Podmínky ochrany osobních údajů

KAPS Comm sro
IČO: 47237945
Kaplická 161
Český Krumlov
e-mail: info@kaps-comm.cz
tel.: 724027673
dále jen „Správce“ 
 
Vážení klienti, 
abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a vyhověli jsme zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme: 
 
1. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce. 
2. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. 
3. Zpracováváme vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. 
4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. V případě Vaší registrace v obchodě až do jejího ukončení (na základě Vašeho písemného zrušení).
5. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
6. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který jste nám poskytli a který můžete kdykoli odvolat. 
7. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
8. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 
9. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. 
10. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. 
11. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. 
 
V Českém Krumlově  dne 24.05.2018